FC2ブログ
最初
http://blog-imgs-36.fc2.com/a/m/a/amamiyaprog/ConvertArea1.txt

修正1 5/30

# 面積の単位変換 Convert Area
# 引数 値 単位A 単位B ($Value, $UnitA, $UnitB)
# 戻り値 面積の単位変換 ($ConvertArea)
sub CONVERTAREA{
my ($Value, $UnitA, $UnitB) = @_;
my $ConvertArea = 0;
my $SquareMeterA = 0;
my $SquareMeterB = 0;

# 値の確認
if($Value <= 0){
return 0;
}

# $UnitAの平方メートル単位
$SquareMeterA = &SQUAREMETER($UnitA);
# $UnitBの平方メートル単位
$SquareMeterB = &SQUAREMETER($UnitB);

# 面積の単位変換 Convert Area
$ConvertArea = ($SquareMeterA / $SquareMeterB) * $Value;

return $ConvertArea;
}

# 平方メートル単位 Square Meter
# 引数 単位 ($Unit)
# 戻り値 平方メートル単位 ($SquareMeter)
sub SQUAREMETER{
my ($Unit) = @_;
my $SquareMeterUnit = 0;
my %SquareMeter = (
# 平方メートル
"m" => 1,
# 平方ミリメートル
"mm" => 0.000001,
# 平方センチメートル
"cm" => 0.0001,
# 平方キロメートル
"km" => 1000000,
# 平方メガメートル
"Mm" => 1000000000000,
# 平方インチ
"in" => 0.00064516,
# 平方フィート
"ft" => 0.09290304,
# 平方ヤード
"yd" => 0.83612736,
# 平方ポール
"pole" => 25.2928526,
# 平方チェーン
"chain" => 404.685642,
# 平方ハロン
"furl" => 40468.5642,
# 平方マイル
"ml" => 2589988.11,
# 平方リーグ
"lea" => 23309893,
# ルード
"ro" => 1011.7141056,
# エーカー
"ac" => 4046.8564224,
# 平方分
"bu" => 0.0000918273646,
# 平方寸
"sun" => 0.000918273646,
# 平方尺
"syaku" => 0.0918273646,
# 平方間
"ken" => 3.30578512,
# 平方丈
"jou" => 9.18273646,
# 平方町
"chou" => 11900.8264,
# 平方里
"ri" => 15423471.1,
# 勺
"syaku" => 0.03305785,
# 合
"gou" => 0.3305785,
# 坪
"tsubo" => 3.305785,
# 畝
"se" => 99.174,
# 反
"tan" => 991.74,
# 町
"chou" => 9917,
# アール
"a" => 100,
# ヘクタール
"ha" => 10000,
# バーン
"bn" => 1e-28
);

# ハッシュの確認
if(exists($SquareMeter{$Unit}) == 0){
return 0;
}

#平方メートル単位 Square Meter
$SquareMeterUnit = $SquareMeter{$Unit};

return $SquareMeterUnit;
}


参考URL
平方メートル - Wikipedia
ヤード・ポンド法 - Wikipedia
尺貫法 - Wikipedia
単位の換算一覧 - Wikipedia

修正1
ハッシュに変更
オンライン コンパイラ/インタプリタ
テクニカル分析
プロフィール

Author:雨宮
Firefoxを使用しているので気づかなかったけど、IE6でソースコードを上手くコピーできない

5/3
携帯用ならIE6でもソースコードをコピーできる
携帯用

検索フォーム


あわせて読みたいブログパーツ
一寸先は闇 RSS